Trang 1 trên 1

Đuổi Tin Tặc, lấy lại nhà

UNREAD_POSTĐã gửi: 18 Tháng 7 2013
gửi bởi daide6
Cám ơn Lê Sang đã đuổi dược Tin Tặc ,lấy lại nhà, kiểm tra lại không mất món đồ nào trong nhà cả. Trân trọng

Re: Đuổi Tin Tặc, lấy lại nhà

UNREAD_POSTĐã gửi: 18 Tháng 7 2013
gửi bởi Nguyễn Huy Thông
Cám ơn Lê Sang đã đuổi dược Tin Tặc ,lấy lại nhà, kiểm tra lại không mất món đồ nào trong nhà cả. Trân trọng

Cái nhà là nhà của ta
Công khó ông cha lập ra
Cháu con phải gìn giữ lấy
Muôn năm với nước non nhà ...

Re: Đuổi Tin Tặc, lấy lại nhà

UNREAD_POSTĐã gửi: 18 Tháng 7 2013
gửi bởi txkhang
th:

Re: Đuổi Tin Tặc, lấy lại nhà

UNREAD_POSTĐã gửi: 18 Tháng 7 2013
gửi bởi Vo Thi Thu Nhan


Hèn chi, suốt ngày hôm qua không dìa nhà được!
Sao lúc này nhà Mocay.org của mình bị ...dòm ngó hoài hén?Re: Đuổi Tin Tặc, lấy lại nhà

UNREAD_POSTĐã gửi: 27 Tháng 7 2013
gửi bởi levsang
Lấy lại nhà nhưng bị mất đồ nhiều quá.
la!!!