Trang 1 trên 1

LỄ TRAO HỌC BỔNG NĂM HỌC 2016-2017

UNREAD_POSTĐã gửi: 09 Tháng 11 2016
gửi bởi daide6
DSC01769.JPG
Ngày 06/11/2016 tại Hội trường UBND thị trấn Mocay , Hội Khuyến Hoc Thị trấn Mocay kết hợp với Hội Duact trao 108 phần học bổng cho các con em học sinh nghèo hiếu học trong địa bàn thị trấn
DSC01718.JPG

DSC01720.JPG

DSC01721.JPG

DSC01722.JPG

DSC01724.JPG

DSC01729.JPG

DSC01731.JPG

DSC01734.JPG

DSC01735.JPG

Re: LỄ TRAO HỌC BỔNG NĂM HỌC 2016-2017

UNREAD_POSTĐã gửi: 10 Tháng 11 2016
gửi bởi daide6
DSC01738.JPG

DSC01739.JPG

DSC01742.JPG

DSC01744.JPG

DSC01745.JPG

DSC01746.JPG

DSC01748.JPG

DSC01750.JPG

Re: LỄ TRAO HỌC BỔNG NĂM HỌC 2016-2017

UNREAD_POSTĐã gửi: 13 Tháng 11 2016
gửi bởi daide6
DSC01751.JPG

DSC01753.JPG

DSC01754.JPG

DSC01755.JPG

DSC01757.JPG

Re: LỄ TRAO HỌC BỔNG NĂM HỌC 2016-2017

UNREAD_POSTĐã gửi: 14 Tháng 11 2016
gửi bởi daide6
DSC01758.JPG

DSC01759.JPG

DSC01760.JPG

DSC01761.JPG

DSC01763.JPG

DSC01766.JPG

DSC01767.JPG