Gây quỹ Khuyến học 2015-2016

Gây quỹ Khuyến học 2015-2016

UNREAD_POSTgửi bởi daide6 » 03 Tháng 12 2015

Xin chân thành tri ân Bà Trần thị Thanh , cựu giáo viên, đã góp vào quỹ Khuyến học TT Mocay 2.000.000 đ ( Hai triệu chẳn)
Mocay ngày 25/11/2015
Chủ tịch
Nguyễn hữu Huợt
daide6
Thành viên 5 Sao *****
Thành viên 5 Sao *****
 
Bài viết: 673
Ngày tham gia: 16 Tháng 11 2011

Re: Gây quỹ Khuyến học 2015-2016

UNREAD_POSTgửi bởi daide6 » 04 Tháng 12 2015

Xin chân thành cám ơn Thầy Bùi Ngoc Anh nguyên hiệu trưởng trường Chê đã góp vào quỹ Khuyến Hoc TT Mocay 500.000đ ( năm trăm ngàn)
Ngày 25/11/2015
Chủ Tịch
Nguyễn hữu Huợt
daide6
Thành viên 5 Sao *****
Thành viên 5 Sao *****
 
Bài viết: 673
Ngày tham gia: 16 Tháng 11 2011

Re: Gây quỹ Khuyến học 2015-2016

UNREAD_POSTgửi bởi daide6 » 09 Tháng 12 2015

Xin cám ơn Anh Trần Đông Xuyên đã góp vào quỹ Khuyến học TT Mocay 100.000đ
Mocay, ngày 25/11/2015
Thay lời hội
Chủ Tịch
Nguyễn Hữu Huợt
daide6
Thành viên 5 Sao *****
Thành viên 5 Sao *****
 
Bài viết: 673
Ngày tham gia: 16 Tháng 11 2011

Re: Gây quỹ Khuyến học 2015-2016

UNREAD_POSTgửi bởi daide6 » 15 Tháng 12 2015

Xin chân thành cám ơn Hội Cha mẹ Học sinh cấp ll Thị trấn Mocay đã góp vào quỹ KH số tiền 200.000đ
Mocay, ngày 25/11/2015
Chủ Tịch
Nguyễn Hữu Huợt
daide6
Thành viên 5 Sao *****
Thành viên 5 Sao *****
 
Bài viết: 673
Ngày tham gia: 16 Tháng 11 2011

Re: Gây quỹ Khuyến học 2015-2016

UNREAD_POSTgửi bởi daide6 » 18 Tháng 12 2015

Xin cảm ơn bà Trần Thị Rắt giáo viên hưu, đã góp vào quỹ KH TT Mocay 500.000đ
Mocay, ngày 25/11/2015
Chủ Tịch
Nguyễn hữu Huợt
daide6
Thành viên 5 Sao *****
Thành viên 5 Sao *****
 
Bài viết: 673
Ngày tham gia: 16 Tháng 11 2011

Re: Gây quỹ Khuyến học 2015-2016

UNREAD_POSTgửi bởi daide6 » 08 Tháng 1 2016

Xin chân thành cám ơn Bà Trần Thị Thanh đã góp vào quỹ KK TT Mocay với số tiền 2.000.000đ ( Hai triệu )
Một lần nửa thay mặt hội tri ân bà
Chủ tịch hội
Nguyễn Hữu Huợt

Mocay ngày 27/12/2015
daide6
Thành viên 5 Sao *****
Thành viên 5 Sao *****
 
Bài viết: 673
Ngày tham gia: 16 Tháng 11 2011

Re: Gây quỹ Khuyến học 2015-2016

UNREAD_POSTgửi bởi daide6 » 11 Tháng 9 2016

Chân thành cám ơn Ông Quãng Trọng Thỉnh , Kiều bào Mỹ , đà góp vào quỹ K H 1.000.000 đ ngày 25/01 /2016
Xin thành thật tri ân
T M Hội
Chủ tịch
Nguyễn hữu Huợt
daide6
Thành viên 5 Sao *****
Thành viên 5 Sao *****
 
Bài viết: 673
Ngày tham gia: 16 Tháng 11 2011

Re: Gây quỹ Khuyến học 2016 2017

UNREAD_POSTgửi bởi daide6 » 15 Tháng 8 2017

Xin cám ơn Thầy Bùi Ngọc Anh đã góp vào quỹ Khuyến học TT Mocay 1.000.000d ( một triệu )
Thay mặt Hội
Chủ Tịch
Nguyễn Hữu Huợt
daide6
Thành viên 5 Sao *****
Thành viên 5 Sao *****
 
Bài viết: 673
Ngày tham gia: 16 Tháng 11 2011

Re: Gây quỹ Khuyến học 2016-2017

UNREAD_POSTgửi bởi daide6 » 15 Tháng 8 2017

Xin chân thành cám ơn BS Hà Nhật Vinh dã góp vào quỹ khuyến học TT 4 .000.000 đ ( Bốn triệu )
Thay mặt hội
Chủ Tịch Hội
Nguyễn Hữu Huợt
daide6
Thành viên 5 Sao *****
Thành viên 5 Sao *****
 
Bài viết: 673
Ngày tham gia: 16 Tháng 11 2011

Re: Gây quỹ Khuyến học 2016-2017

UNREAD_POSTgửi bởi daide6 » 15 Tháng 8 2017

Xin cám ơn Bà Trần Thị Thanh đã góp vào quỹ Khuyến học Thị trấn MC 2.000.000đ ( hai triệu )
Thay mặt hội
Chủ Tịch Hội
Nguyễn Hữu Huợt
daide6
Thành viên 5 Sao *****
Thành viên 5 Sao *****
 
Bài viết: 673
Ngày tham gia: 16 Tháng 11 2011


Quay về Gây quỹ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.

cron